OCO METODEN™ SÄNKER ENERGIFÖRBRUKNINGEN I DINA FASTIGHETER

OCO metoden™ är en metod utvecklad av OCO Nordic för att rengöra och återställa ventilationssystems funktionalitet, och därmed minska onödig energiförbrukning i fastigheter. Med OCO metoden™ får du sänkta driftskostnader och bättre inomhusluft.

Vår rengöringsprocess är självklart miljövänlig och är helt fri från användning av vatten eller kemikalier. Den aktiva beståndsdelen i OCO metoden™ är torris. När torrisen träffar den nedsmutsade ytan uppstår en kraftig temperaturskillnad som gör att torrisen förångas och expanderar extremt snabbt vid övergången från fast- till gasform. Sublimeringseffekten gör att smutsen pulveriseras och släpper från de kontraminerade ytorna.

OCO metoden™ är en torr process som gör det möjligt för oss att rengöra dina ventilationssystem och dess komponenter oavsett var de sitter i fastigheten, utan att skada eller påverka omgivningen när vi rengör. Så oavsett om aggregaten sitter mitt i ett kontorslandskap, eller i speciella och känsliga utrymmen, kan vi rengöra ditt system!

OCO metoden™ – Bra för miljön. Bra för ekonomin!
OCO Nordics montör Felix rengör ett ventilationssystem inomhus

OCO METODEN™ IN ACTION

Ibland är aggregat riktigt smutsiga och tappar därmed sin tänkta funktionalitet. I filmen ser du ett exempel på hur effektivt OCO metoden™ rengör ett frånluftsaggregatet som är placerat i ett garage. Efter rengöring återställdes aggregatets fulla funktion, och nu fungerar det precis som tanken var från början när aggregatet installerades.

Har du koll på dina aggregat och hur bra de verkligen fungerar? Kontakta oss för en inspektion så går vi tillsammans igenom ert rengöringsbehov.

HAR DU KOLL PÅ DOLDA ENERGITJUVAR I DINA FASTIGHETER?

Att sänka energiförbrukningen i sitt fastighetsbestånd står högt på agendan för nästan alla fastighetsägare. Varje kilowatt i minskad energiförbrukning är en stor vinst för både miljön och på driftskostnaderna.

En dold energitjuv i fastigheten är ofta luftbehandlingssystemet. Ventilationssystemet blir med tiden igensatt av smuts, fett och
osynliga partiklar som påverkar energiförbrukningen. Smuts gör det omöjligt för systemet att arbeta optimalt och energiförbrukningen ökar markant för att fortsätta kunna behandla luftcirkulationen i fastigheten.

Genom att löpande rengöra systemet med moderna metoder säkerställer du att den dolda energitjuven inte dyker upp!
På OCO Nordic är vi experter på att rengöra ventilationssystem och få bort smuts och partiklar som påverkar flödena. Med OCO Metoden™ rengör vi nyckelkomponenterna i ditt system som exempelvis värmeväxlare, kondensorer och kylmedelskylare. Med rena komponenter sjunker tryckfallet radikalt i systemet med minskad energiförbrukning som följd.
Funderar du också på hur du ytterligare skulle kunna sänka energiförbrukningen i dina fastigheter? Prova att rengöra nyckelkomponenterna i systemet med OCO Metoden™

Kontakta oss idag så bjuder vi på en inspektion av ditt system.

KVALITETSSÄKRAD METODIK

För att garantera bästa service och resultat arbetar OCO Nordic efter en trestegsmodell som bygger på tre efterföljande moment för att genomgående säkerställa kvaliteten på vårt arbete. Metoden bygger på de tre momenten: inspektion, rengöring och återkoppling.

INSPEKTION

Innan ett uppdrag genomförs sker alltid en inspektion av objektet på plats. Vid inspektionen går vi tillsammans med er igenom de system som är tänkta att rengöras.

På plats gör OCO Nordic en behovsanalys och planerar därefter tillsammans med er som uppdragsgivare hur rengöringen ska kunna utföras optimalt för att minimera risken för störningar i fastighetens verksamheter under rengöringstiden.

RENGÖRING

Efter vi bestämt tid och datum för rengöringsarbetet av ventilations-systemets olika komponenter genomför vi rengöringen med OCO metoden™ till fast pris.

Rengöringen utförs alltid av ett team bestående av minst två operatörer som är certifierade på rengöring med OCO metoden™. Efter vi rengjort systemets komponenter ser vi självklart till att avlägsna avfallet på ett miljövänlig sätt.

ÅTERKOPPLING

Momentet återkoppling är vi otroligt stolta över. En kort tid efter vi genomfört rengöringen på plats hos er återkopplar vi med uppgifter om de effekter som rengöringen gett.

I återkopplingen redovisas effektskillnader eller andra mätbara resultat som kan påvisas av rengöringen. Något som många gånger blir en riktig WOW-upplevelse hos våra kunder, och säkert en förklaring till att vi löpande får återkommande uppdrag.
KONTAKTA OSS

FÖRDELAR MED OCO METODEN™

Traditionellt har rengöring av ventilationssystem skett genom att man i 99% av fallen använt olika typer av vatten- och kemikalielösningar när man ”rengjort”  batterier och aggregat som ingår i systemet. I bästa fall har den rengjorda ytan blivit visuellt ren. Dock är smuts, fett och andra partiklar som sitter fast inne i aggregaten omöjliga att ta bort genom att använda vatten och kemikalier. Risken för skador på systemet är också överhängande.

Det var därför vi bestämde oss för att utveckla en effektivare samtidigt mer miljövänlig metod för rengöring av ventilationssystem. Vår övertygelse var att det måste finnas bättre och modernare metoder  för att kunna rengöra ventilationssystem optimalt.

Resultatet blev OCO metoden™. En egenutvecklad metodik för att kunna rengöra batterier och aggregat på djupet, och som dessutom kommer åt att rengöra alla delar i systemet utan att någon negativ miljöpåverkan uppstår. Kan det bli bättre?

Exempel på fördelar med OCO metoden™

  • Ingen negativ miljöpåverkan. Garanterat miljövänlig metod.
  • Rengöringsprocessen är helt torr.
  • Inget damm. Inget vatten. Inga kemikalier. Bara rent!
  • Återställer ursprunglig effekt i ventilationssystemen.
  • Sänker energiförbrukningen i fastigheten.
  • Ger bättre inomhusklimat och minskar risken för smitta i lokalerna.
OCO

KORT OM OSS

OCO Nordic är Sveriges ledande företag inom rengöring av ventilationssystem. Genom att rengöra med OCO metoden™ får du tillbaka effekten i dina ventilationssystem vilket leder till bättre luft och lägre energiförbrukning i dina fastigheter. Skapa ett frekvent underhåll med oss!
KONTAKTA OSS
Makadamgatan 13
254 64 Helsingborg
Tel: 073 – 364 06 10
Copyright OCO Nordic AB 2024. All Rights Reserved.
Integritetspolicy
homeenvelopemagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram